MBROJTJA E PRIVATËSISË
Ne zotohemi të mbrojmë privatësinë e klientëve tanë. Ne mbledhim vetëm informacionet e domosdoshme të përdoruesve, klientëve dhe të dhënat e nevojshme për afarizëm, të cilat janë në përputhje me shprehitë e mira të afarizmit profesional.
Të gjitha informatat që janë në dispozicion në faqen e internetit mund të përdoren vetëm për qëllime informimi dhe promovimi të produkteve dhe shërbimeve nga që ofrohen nga UNI.
Ne u japim klientëve mundësi të zgjedhjes së vendimit nëse ata duan të fshihen nga listat e postimeve, të përdorura për fushatat e marketingut.
Të gjitha të dhënat për përdoruesit dhe klientët do të mbesin rreptësisht konfidenciale.

PRONËSIA INTELEKTUALE
Përmbajtjet e paraqitura në këtë faqe – elemente të projektimit (butona, ikona etj.), tekstet, fotografitë, logot, audio/video dhe programet – janë pronësi e UNI-t apo furnizuesve të saj dhe nuk mund të përdoren pa pëlqimin me shkrim të UNI-t. Nëse mendoni se përmbajtja që posedon UNI është e juaja, dhe se ajo është abuzuar, na kontaktoni në mënyrë që të krijohet e drejta e pronësisë.
Të gjitha informatat që janë në dispozicion në faqet e internetit janë vetëm për qëllime informacioni dhe nuk mund të përdoren për qëllime komerciale ose të shpërndahen për palët e treta.

LLOGARIA E JUAJ
Nëse ju blini ONLINE në UNI, ju jeni përgjegjës për ruajtjen e fshehtësisë së llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj që e keni pranuar gjatë regjistrimit në këtë faqe interneti. Duke përdorur web-faqen tonë ju jeni përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin në llogarinë tuaj.
Të miturit mund të përdorin faqen tonë UNI nën mbikëqyrjen e një prindi ose kujdestari. UNI rezervon të drejtën që ta refuzojë shërbimin, ta përfundojë apo ta anulojë porosinë nëse konstaton se janë shkelur kushtet e përdorimit.
Të dhënat tuaja që i keni dhënë gjatë regjistrimit në UNI do të përdoren për shitblerjen e produkteve dhe krijimin e kontakteve afariste dhe nuk do të përdoren për qëllime të tjera ose për palët e treta.